„MedTrends 2016 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia” - Hotel Diament, Zabrze