65. Bal Lekarzy w Wiedniu 2015 - Pałac Hofburg, Wiedeń