43. Wystawa i Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości oraz Wyrobów Jubilerskich 2014 - Katowice