6. Kongres Ludzi Marketingu 2015 - Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice