CX Masterclass Warsaw 2017 - Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., Warszawa