„Dzień amerykański na Śląsku” - Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice