Kongres Praktyków Biznesu - Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, woj. śląskie.