Wystawa i Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości oraz Wyrobów Jubilerskich 2016 - MCK Katowice